Duyệt công văn visa Nhập cảnh vào Việt Nam

 Duyệt công văn visa Nhập cảnh vào Việt Nam Duyệt visa tại sân bay, sứ quán cho quốc tịch thường :          Duyệt visa du lich 1 tháng 1 lần nhận tại sân bay: 10 USD          Duyệt visa 3 tháng 1 lần nhận tại sân bay: 15 USD          Duyệt visa 3 tháng nhiều…