Tư vấn gia hạn thẻ tạm trú

Gia hạn thẻ tạm trú Thẻ tạm trú thực chất là visa dài hạn, thường có thời hạn từ 1-3 năm, vậy khi hết thời hạn có được gi hạn như gia hạn visa không? Gia hạn thẻ tạm trú thực chất là cấp đổi thẻ tạm trú mới thay cho thẻ tạm trú cũ,…

Làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài

Dịch vụ làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài. Thẻ tạm trú được hiểu là visa dài hạn được cấp cho người nước ngoài tại Việt Nam có giấy phép lao động, có vốn đầu tư  ở Việt Nam. Người nước ngoài tạm trú ở Việt Nam từ 1 năm thì được cơ quan…